PAYMENT

การขนส่ง ( Transport )
 • ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล สินค้าจะจัดส่งโดย บริษัทเซ็ทร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  สำหรับลูกค้าที่อยู่เขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่เสียค่าบริการในการติดตั้ง
 • ลูกค้าที่อาศัยนอกกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล (ต่างจังหวัด) จะจัดส่งโดย :
  1. ขนส่ง พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด (7-10 วันทำการ) ค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้จ่ายเอง (โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมกับวันที่สั่งสินค้า)
  2. ส่งทางขนส่งบริษัทเอกชน (ลูกค้าต้องชำระค่าบริการขนส่งปลายทาง)
  3. บริการจัดส่งของที่ทางร้าน (กรุณาตรวจสอบกับทางร้าน)
 • โดยค่าขนส่งจะคิดแยกตามรายการสินค้าเฉพาะรุ่น ดังนี้ :
  1. สินค้าที่เป็น Cardio : ค่าขนส่ง 500 บาท
  2. สินค้ากลุ่ม Home Gym : ค่าขนส่ง 1,000 บาท

 

หมายเหตุ * ทุกคำสั่งซื้อจะจัดส่งในเวลาทำการเท่านั้น (วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทุกคำสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันสำหรับกรุงเทพ และเขตปริมณฆล และภายใน 7-15 วันสำหรับต่างจังหวัด

Setko(Thailand) , all orders will be delivered during office hours only. (Monday - Saturday Except public holidays) and all orders must be approved by Setko(Thailand) before shipping. It takes about 3-5 days for Bangkok and boundary and within 7-15 days for the provinces.

LEAVE YOUR MESSAGE
WAITING GOOD NEWS HERE
Name
Phone
Email
Subject